FAQ

Inden du vælger et ophold i Tyskland, sidder du måske og mangler en del information: Hvordan er ansættelsesbetingelserne? Kan man få SU i udlandet? Og hvilke offentlige institutioner skal jeg henvende mig til, når jeg er i Tyskland?

I vores FAQ kan du finde svar på de spørgsmål, som vi får flest af. Dog skal du lige være opmærksom på, at regler og lovgivning også kan ændre sig. Derfor kan vi ikke altid garantere, at informationerne er helt opdaterede. Vi bestræber os selvfølgelig på at opdatere informationerne hurtigst muligt. 

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, så send blot en mail til info(at)praktik-i-tyskland.dk. Så  vender vi tilbage hurtigst muligt.

Vores praktikpladser

Hvad er eksklusive praktikpladser?

På vores portal finder du almindelige og eksklusive praktikpladser. Eksklusive praktikpladser er pladser hos vores partnervirksomheder, som udelukkende besættes af ansøgere via vores portal. Det vil sige, at dine chancer øges betragteligt!

Ved de almindelige praktikpladser er det lidt anderledes: Virksomhederne slår deres stillingsopslag op hos os og søger samtidig seperat via deres egen hjemmeside og andre portaler. Dog foregår der stadigvæk et tæt samarbejde mellem os og virksomhederne. Så selvom pladserne ikke er eksklusive, bliver der taget særlig hensyn til ansøgninger via Praktik-i-Tyskland!

Rekrutteringsprocessen

Hvis du interesserer dig for et praktikophold, foregår ansøgningsprocessen altid gennem os: Vi vurderer din ansøgning, inviterer dig til en screeningsssamtale per telefon og formidler dig i givet fald videre til vores partnervirksomhed. Efterfølgende foregår ansøgningsprocessen efter aftale med virksomheden med os som bindeled. Under dit praktikophold er vi altid interesserede i at følge med i forløbet og beder derfor om nogle korte statusopdateringer. Derudover forpligter du dig til at deltage i en tilfredshedsinterview efter praktikopholdet.

Hvad er fordelen ved et eksklusivt praktikophold?

Ved de eksklusive praktikophold overtager vi praktikantformidlingen for virksomheden, der søger. Dette betyder, at du kun kan ansøge til de eksklusive praktikophold hos Praktik-i-Tyskland. For dig er det en stor fordel, da du så ikke konkurrerer med resten af verden om efterspurgte praktikpladser i virksomhederne!

SU i udlandet

Jeg er dansk praktikant og vil gerne tage min SU med til udlandet. Kan jeg det?

Opfylder du de generelle betingelser for at kunne modtage SU, kan du som regel også få SU i udlandet. Hvis dit praktikophold bliver anerkendt af dit universitet som meritgivende eller ligefrem er en integreret del af dit studium (obligatorisk praktikophold), vil du modtage SU i udlandet. Læs mere på Uddannelses - og Forskningsministeriets hjemmeside her.

Hvis du vil modtage SU i udlandet for hele dit praktikforløb, skal praktikken anerkendes som fuldt meritgivende studieaktivitet i hele perioden. Er dette ikke tilfældet, vil du ikke kunne modtage SU i udlandet under hele dit ophold.
Et eksempel: Du gennemfører et etårigt praktikforløb, dog vil du kun få merit for 50 %. Derfor vil du modtage SU i udlandet i et halvt år.

Vær dog opmærksom på: Det er dit universitet, der bestemmer, om dit praktikophold anerkendes som meritgivende studieaktivitet. Du bør derfor altid afklare dit praktikophold med din vejleder på universitetet. Så undgår du en ærgerlig overraskelse!

Sammenfattende gælder der, at selvom du ikke er mindstelønsberettiget, er din praktik i Tyskland alligevel økonomisk sikret! Yderligere kan du få en månedlig erkendelighed på 3.000 DKK udbetalt af din arbejdsgiver. Læs mere om regler for erkendtlighed her.

Jeg er EU-borger og vil gerne tage min SU med til udlandet. Kan jeg det?

Generelt set kan borgere i EU også modtage SU i udlandet. Her er de samme regler gældende som i Danmark: Hvis du ønsker at modtage SU i udlandet, skal du arbejde mindst 10 timer ugentligt for en dansk arbejdsgiver (f.eks. som freelancer). Kan du ikke det, kan du desværre ikke modtage SU i udlandet. Læs mere om ligestilling for udenlanske statsborgere efter EU - retten på Uddannelses - og Forskningsministeriet her.

Ansættelsesbetingelser

Aflønning i Tyskland, SU eller mindsteløn?

Tyskland har gennemført en lov, der fastsætter en minimumsløn på 8,50 euro pr. time, som også delvis gælder ansatte praktikanter i Tyskland. Loven trådte i kraft den 1. januar 2015. Den tyske mindsteløn er dog afhængig af nogle betingelser. Her får du nogle eksempler på, hvornår du kan modtage mindsteløn eller hvornår SU til udlandsophold træder i kraft. 

Case eksempler:

  • • Obligatorisk praktikophold (praktik eller projektorienteret forløb) som led i uddannelsen à SU + erkendelighed, ingen mulighed for mindsteløn
  • • Frivilligt praktikophold, der ikke er led i uddannelsen (ved orlov f.eks.) à Krav på mindsteløn ved over 3 måneds varighed
  • • Frivilligt praktikophold mellem uddannelser (bachelor/kandidat) og ikke indskrevet på en uddannelsesinstitution à Krav på mindsteløn ved over 3 måneds varighed
  • • Ophold under 3 måneder à SU ved obligatorisk ophold. Er det frivilligt, er der ingen SU og ingen mindsteløn

Læs mere om loven om ændring af universitetsloven, SU-loven og andre love her.

Modtager jeg en ansættelseskontrakt?

Alle praktikanter har ret til, at de væsentligste praktikbetingelser bliver afklaret og fastlagt skriftligt.

Bliver jeg beskattet af mit praktikophold?

Modtager du mindsteløn som en del af dit praktikophold, skal du betale skat, ligesom i ethvert andet ansættelsesforhold. I Tyskland er det skattefrie fradrag i øjeblikket på 8.354 € om året. Modtager du derfor mindre en det beløb i løn, skal du ikke betale skat.

Inden du starter din praktik

Skal jeg melde flytning til de danske myndigheder?

Vil du i forbindelse med dit praktikophold tilbringe mere en seks måneder i Tyskland, skal du melde flytning til CPR-registeret. Fra 1. december 2013 sker flyttemeldingen digitalt. Ved ophold, der varer mindre end seks måneder, behøver du ikke at melde flytning. Find detaljerede oplsyninger på borger.dk.

Skal jeg anmelde min ankomst i Tyskland?

Kommer du fra EU, behøver du hverken en arbejds- eller opholdstilladelse. Inden for de første to uger skal du dog anmelde din ankomst og din tyske bopæl. Det foregår hos den lokale borgerservice. Du skal medbringe dit pas, en kopi af henholdsvis din leje- og din ansættelseskontrakt og dit blå EU-sygesikringskort.

Er jeg sygeforsikret?

Som dansker , er du forsikret gennem dit blå sygesikringsbevis i op til et år. Du er også forsikret, hvis du lider af en kronisk sygdom og skal igennem yderligere behandlinger. Varer dit praktikophold længere end et år, bliver det i Danmark betragtet som en permanent fraflytning. Det vil betyde, at din danske forsikring bliver ugyldig.

Hvordan finder jeg den rigtige forsikring?

Som det første skal du undersøge, hvorvidt din danske forsikring også gælder i Tyskland. Spørg blot hos dit forsikringsselskab. I Tyskland er der nogle forsikringsselskaber, så du kan hurtigt miste overblikket. Du kan dog sammenligne deres ydelser og priser på diverse portaler. Derudover tilbyder de fleste banker også forsikringer. Når du åbner en lønkonto, kan det derfor godt betale sig også at spørge din bankrådgiver om et tilbud på en forsikring.

3 Grunde til at vores tyske praktikpladser er interessante for dig


Du spørger måske, hvorfor du skulle tage et praktikophold i Tyskland? Det er der mange grunde til! Vi har holdt os til det væsentlige og præsenterer her de tre vigtigste grunde.


1. Du sikrer dig en stor fordel på det danske arbejdsmarked!

Først de forskellige facts: Tyskland er klart det vigtigste eksportmarked. Hvert år går omkring 20 % af al dansk eksport til vores sydlige nabo. Det er klart, at medarbejdere med erfaring fra Tyskland er meget efterspurgte hos danske virksomheder!


2. Du får vigtige indblik i den tyske arbejdskultur

Hvordan arbejder man egentlig i Tyskland? Og er tingene virkelig så formelle i Tyskland? Med vores praktikpladser finder du svaret: Fra starten bliver du integreret i hverdagen på en tysk arbejdsplads og får erfaring med den tyske arbejdskultur på stedet.


3. Du udvikler interkulturelle kompetencer

Interkulturelle kompetencer er uundværlige i nutidens arbejdsliv. Mere eller mindre dagligt har du at gøre med partnere fra andre lande. Vores praktikophold hjælper dig med at udvikle interkulturelle kompetencer og dermed at blive en vigtig brobygger mellem de dansk-tyske erhvervsrelationer.